Papierproductie

Vochtigheidscontrole in de papierindustrie is essentieel om het vochtverlies van het papier na het drogen onder controle te houden.

Eenmaal geproduceerd en opgerold kan het papier aan het eind van de papiermachine bloot gesteld worden aan omgevingscondities en dit voor aanzienlijke tijdsperiodes. Blootgestelde oppervlaktes van het papier zullen, afhankelijk van de omgevingsvochtigheid, veranderen qua vochtinhoud hetgeen tot problemen zal leiden gedurende het snij- en verpakkingsproces.

Een vochtigheid beneden de 50% veroorzaakt dat het papier krimpt, krult en het de stabiele afmetingen verliest. De papier-haspel wordt onbruikbaar hetgeen heel kostbaar is voor de fabrikant. Om dit tegen te gaan is er een gemiddelde vochtigheid van 55%rH vereist. Wanneer dit niveau behouden kan worden zal het papier niet alleen de flexibiliteit behouden, maar eveneens de stabiliteit gedurende de productie.

Papier vochtigheidskwesties

Productie van papier

Het drogende uiteinde van de papiermachine en de omgevingsruimte worden over het algemeen goed gelucht, waardoor de omgevingsvochtigheid verandert. Dit heeft impact op het papier wanneer het opgerold wordt aan het einde.

Een lage vochtigheid in de snijruimte zal voor vochtverlies zorgen. Dit verlies zal snel gebeuren. De schade aan het papier kan echter niet gezien worden in dit stadium aangezien de spanning van het papier elke krulling of wijziging in afmetingen verbergt.

In ernstige gevallen van vochtverlies kan een breuk in de papierrol optreden. Dit gebeurt bij grote schommelingen in de relatieve vochtigheid.

Afwerking en verpakking van papier

Het is belangrijk om het vochtgehalte te behouden in de eindafdeling en verpakkingsruimtes om te voorkomen dat het papier uitdroogt, maar ook de verpakking zelf. Wanneer vocht verloren gaat van de verpakking zal het dit onttrekken aan het papier, hetgeen zal krimpen. Deze veranderingen in afmeting zijn permanent; eenmaal veroorzaakt zullen zichzelf niet meer herstellen en het papier wordt daardoor waardeloos.

Statische elektriciteit

Wanneer de vochtigheid beneden de 45% ligt zal er statische elektriciteit optreden. Dit kan tot een grote ontlading komen met schade aan machines en gezondheidsrisico’s voor het personeel.

30.000 volt kan een vonk 1cm laten overspringen, In de praktijk worden vonken waargenomen van 50 cm in snijmachines!