Drukkerijen

Juiste vochtigheid voorkomt:

  • Krimpen/scheuren papier
  • Verkeerde weergave kleuren
  • Statische elektriciteit
  • Verstoring proces

Juiste vochtigheid zorgt voor:

  • Behoud kwaliteit papier
  • Perfecte kleuren bij afdrukken
  • Hoge productie
  • Proces zonder onderbrekingen

Papier is een natuurlijk en hygroscopisch materiaal, dit wil zeggen dat het heel vatbaar is voor veranderingen in de relatieve vochtigheid (RH). Voor optimale condities voor het afdrukken en de opslag van papier zou de vochtigheid tussen 50-60%RH gehouden moeten worden.

Omgevingen met een lage vochtigheid worden over het algemeen gegenereerd in koude periodes wanneer hitte, opgewekt door machines en verwarmingstoestellen, de lucht uitdroogt. Tijdens koude winters zijn RH niveaus van 15-20%RH niet ongewoon.

In droge omstandigheden wordt vocht onttrokken aan de blootgestelde oppervlaktes van de stapels of rollen papier waardoor deze krimpen, maar het midden van het papier behoud zijn oorspronkelijke vochtigheid. Daardoor ontwikkelen er zich “strakke randen” en het papier begint te krullen. Dit resulteert in een verkeerde papierinvoer en ontstaan er kreukels.

Veranderingen in vochtigheid veroorzaken een verandering in de fysieke afmetingen van het papier, hierdoor verspringen de verschillende kleurlagen.

Wanneer de relatieve vochtigheid beneden de elektrostatische drempel van 40%RH komt, bouwt statische elektriciteit zich op. Hierdoor blijft papier kleven en loopt de invoering verkeerd, waardoor het papier niet parallel door de machine gaat of niet correct opstapelt aan het einde van de pers.

In de lay-down en reelstand ruimtes van grote papierrol drukpersen voor kranten, drogen de uiteinden van de reelstanden. Wanneer de papierrol op hoge snelheid door de pers loopt, staan de uiteinden in vergelijking met het midden onder druk. De minste verstoring aan het uiteinde zal resulteren in het doormidden scheuren van de papierrol. Het herinvoeren door de pers resulteert in een aanzienlijke stilstand en productieverlies.