Data-centra

Indien de vochtigheid in een data-centrum beneden de 40% relatieve vochtigheid (%rH) valt, kan er zich statische elektriciteit opbouwen die vonken kunnen veroorzaken, hetgeen de servers en het IT materiaal kunnen beschadigen. Dit kan een uitval betekenen en dure rekeningen om het materiaal te vervangen.

Een data-centrum dat met dat doel gebouwd werd, heeft reeds een ingebouwd air conditioning systeem dat verse lucht aanvoert, terugkerende lucht afvoert en de temperatuur en vochtigheid regelt. Voor computermateriaal worden door de meeste fabrikanten specifieke richtlijnen aangaande vochtigheid verschaft.

Stoom bevochtigers

In centrale air conditioning systemen worden vaak stoom bevochtigers gebruikt in de AHU (air handling unit) na de koel-spoel om opnieuw vocht toe te voegen, die verloren ging tijdens de condensatie, tijdens het koelen.

Dit type bevochtiging biedt een strikte controle en een snelle respons op een vochtigheidsvereiste. Gezien de specifieke vereiste capaciteit die in grote data-centra vereist zijn, kan het energieverbruik hoog zijn.

Energiezuinige bevochtigers lage energie koeling

Een alternatief met een laag energieverbruik is het gebruik van koud waterverdampers of sproei bevochtigers. Teneinde het vocht rechtstreeks in de luchtstroom te laten verdampen, dient de lucht boven een bepaalde temperatuur te liggen. Dit vereist vaak de noodzaak tot het voor-verwarmen, hetgeen sommige van de energiebesparingen van koud water bevochtigers teniet doet. Door warmte te recupereren, gebruik makend van een warmte recuperatiesysteem, in de data ruimte kan deze voorverwarming bekomen worden. Dit resulteert in een bevochtigingsysteem met een 150 keer lager energieverbruik dan stoom bevochtigers en grote energiebesparingen voor het algemene HVAC Systeem.