Automobielindustrie

Aire Fresh Systems heeft de perfecte oplossing voor het bevochtigen, voor de koeling door verdamping of voor anti-statische toepassingen.

Verfspuit cabines

De optimale vochtigheid in de spuitcabine is 72%rH. Dit voorkomt de verdamping van verf op waterbasis en daardoor een kostenbesparing.

Top automobielfabrikanten verhoogde het aantal, voor-de-eerste-maal-in-de-verfspuit-cabines-voorbij-lopende, auto`s zonder dat zandstralen noodzakelijk was en dit met 8% dankzij het verbeteren van de vochtigheidscontrole.

Aangezien verfspuit cabines hun luchttoevoer hebben via een centraal air conditioning systeem is het type bevochtiger een ingebouwd onderdeel. Historisch gezien was dit een sproeiwas systeem, maar een meer moderne oplossing is een bevochtiger door verdamping, aangezien de kosten lager liggen en het een volledig hygiënische bevochtiging levert.

Zand dekken

De optimale vochtigheid teneinde statische elektriciteit in zand dekken te elimineren is 55%rH. Op dit niveau verandert de vochtige inhoud van de lucht de elektrische lading van het stof zodanig dat die gelijk is aan het koetswerk van de auto. Dit heeft als gevolg dat het stof van het koetswerk van de auto afloopt in plaats van er, door aangetrokken te worden. Dit vermindert aanzienlijk de tijd voor het zandstralen en verhoogt de kwaliteit van het eindproduct.

Door een directe luchtbevochtiger te gebruiken kan een koeling door verdamping van 4°C bekomen worden. Dit is een voordelige nevenwerking aangezien deze plaatsen tot 40°C kunnen zijn onder de hete inspectie-lampen en dit met geverfde oppervlaktes die recentelijk doorheen een oven gingen.

Motor-tests

Om auto`s te ontwerpen die geschikt zijn voor wereldwijd gebruik, met een variatie aan vochtigheden en temperaturen, dient de motor in staat te zijn om onder deze omstandigheden te werken. Bevochtigers, die dergelijke condities kunnen nabootsen, vormen een essentiëel onderdeel van het air conditioning systeem die in deze plaatsen zijn voorzien.

Aangezien een strikte controle van de vochtigheid vereist is, vormt het stoom-producerende systeem de meest populaire vorm van bevochtigers. In sommige gevallen kan echter een verstuivingsysteem gebruikt worden, met aanzienlijke besparingen in de operationele kosten.

Formule-1 motoren zijn volledig aangepast aan de vochtigheid van het land waarin ze zullen racen, gebruik makend van strikt gecontroleerde bevochtigers. Normaal gezien zijn dit stoomsystemen werkend met omgekeerd osmotisch water.